ANL Engineering Oy – kokenut ja riippumaton insinööritoimisto. Erityisesti mineraalipohjaisten aineiden käsittelyssä ja kuljetuksessa. 

  

                            
   

 

ANL Engineering Oy (ANL) on suomalainen insinööritoimisto, jolla on vahva kokemus teollisuuden esisuunnittelusta ja projektinhoidosta sekä laitos-, sähkö-, että automaatiosuunnittelutehtävistä, kuten sementin ja kalkin käsittelystä ja valmistuksesta.

 

ANL toimisto sijaitsee Lohjan kaupungin Virkkalassa, noin 60 km länteen Helsingistä. Juuremme ovat vahvasti lähtöisin sementti- ja kalkkiteollisuuden valmistuksesta ja tehdassuunnittelusta, myös kansanvälisesti. ANL Engineering Oy on perustettu vuonna 2009, täysin yksityisenä ja riippumattomana yrityksenä.

 

Työntekijämme ovat laitos/laite-, sähkö ja automaatiosuunnittelun sekä projektinhoidon kokeneita ammattilaisia, jotka tuntevat alan prosessilaitteet ja prosessiympäristön asettamat vaatimukset. Meillä on erityisen paljon kokemusta uusien laitososien-laitteiden liittämisestä olemassa oleviin tuotantolaitoksiin ja rakennuksiin.

 

Lähtökohtamme on, että löydämme taloudellisesti ja teknisesti parhaan ratkaisun kulloiseenkin hankkeeseen tiiviissä yhteistyössä asiakkaamme kanssa.

 

 ANL 8.3.2017